Ken Rune Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
17.11.1972
Gift
91 87 27 38
ken@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Prosjektarbeid og Datavarehus
- Relasjonsdatabaser og OLAPdatabaser
- Sybase, MS SQL Server og MS Visual Studio
- Objektorientert programmering med C#, C++ og Java
- Webutvikling: ASP.NET, MVC, HTML, CSS og Javascript

  Utdannelse
 
 

2006 - 2010
Tropssjefskurs II og III
Kursene gir Løytnant grad i Forsvaret/HV.

Høst 2004
Norconsult AS
Grunnkurs prosjektledelse.

Høst 1998
Handelshøyskolen BI i Oslo
Grunnkurs bedriftsøkonomi.

Høst 1997
Hovedfags studier ved Universitetet i Oslo, Matematisk Naturvitenskapelig fakultet
Hovedfagsstudium i informatikk, databehandling.

Høst 1994 - Vår 1998
Grunnfags studier ved Universitetet i Oslo, Matematisk Naturvitenskapelig fakultet
Cand. Mag med emnegruppe (grunnfag) i matematikk og emne og studiegruppe (mellomfag)i informatikk.


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2015 -
Telenor Canal Digital: Videreutvikling av kundens produksjonssytemer. Plattform/verktøy: MS SQL Server og Sybase.

2014 - 2015
Europris: Videreutvikling og tuning av bestilling, ordre og leveransesystemet for hele Europriskjeden. Plattform: Microsoft Visual Studio, ASP.NET; C#/HTML/CSS/Javascript og MS SQL Server 2008
Laboremus: Nettbank for SEB, implementerte støtte for eFaktura via webservices fra Nets. Utviklet websider for nettbank vha C#, .Net, MVC, Javascript, HTML, CSS, og Webservices med NUnit.

2010 - 2013
Datavarehus hos DnB NOR Bank ASA. Utvikling i MS Visual Studio, MS SQL Server, Reporting Services, Analysis Services, Panorama og Teradata.

2007 - 2010
Utviklet webbasert rapportløsning i asp.net og C# ved hjelp av MS Visal Studio for Europris.
Datavarehus for Postbanken hos DnB NOR Bank ASA. Utvikling i MS Visual Studio, MS SQL Server, Reporting Services, Analysis Services, Panorama og Teradata.

2005 - 2006
Engasjert av Correlate AS for å hjelpe dem med produktutvikling av deres produkter. Utvikling forgikk i stor grad i C++ (com,atl) og C# med com/C# interoperabilitet.
Utvikling i MS Visual Studio og C++ for ortopediske verksteder i Norge: Pasient/Ordesystem, Blankettsystem, Avtalebok, Dokumentviser, Overvåkningssystem. Ansvarlig databasedesign og implementering for leveransene til Lipidklinikken Rikshospitalet, Skandinavisk Trafikksenter AS og Sophies Minde Ortopedi AS.

2003 - 2004
Videreutviklet databasen i MS SQL Server for produktene CSC Ortopedi og CSC Timebok. Utviklet egne windows GUI-kontroller i MS Visual Studio for å forbedre utseende på applikasjonen. Fürst Medisinske Laboratorium: Utvikling av program for grafisk visning av prøvedata. Utviklet i MS Visual Studio og C++ samt IBM sin DB2 database. QSystems Retail AS: Utvikling og design av sentralisert loggesystem for Princess. Utviklet i MS Visual Studio og MS SQL Server, samt videreutvikling av kommunikasjons'dller mellom PCbasert kasse og bankterminal for å støtte mulighet i terminalen for kommunikasjon med BBS over TCP/IP via egenutviklet service under windows, utviklet i MS Visual Studio og C++.

2002 - 2003
Videreutviklet databasen i MS SQL Server for produktene CSC Ortopedi og CSC Timebok. Design av databaseskjema og utvikling av database med spesiallaget dataimportverktøy for Sintef kjemi. Implementert lagring av logg og analysedata fra testing av katalysatorer. Utviklet applikasjon for import av data fra filer produsert av test utstyrets software. Utviklet spørreverktøy som automatisk bygger SQL-spørring basert på formler i grensesnitt for kjemikere. Brukt Oracle sin database og MS Visual Studio som utviklingsverktøy for import av data samt brukergrensesnitt.

2001 - 2002
Design av databaseskjema og utvikling av databasen i MS SQL Server for produktene CSC Ortopedi og CSC Timebok.
Timebok med flerbruker tilgang for allokering av time for personale og resurser over flere lokasjoner. Klient utviklet i MS Visual Studio og database i MS SQL Server.
Utviklet kommandolinje program for konvertering av diverse filformater til et felles format for innlesing i datavarehus. Programmet brukes fra en batchjobb som kjøres på faste tider for å laste data til datavarehuset.

Innleid til Aldata Solutions AS for produktutvikling.
Utviklet programvare (DLL) for kommunikasjon fra PC-basert kassesystem med bankterminal. Utviklet program for avstemming av bankterminaler med lagring av avstemmings data i database og utskrift av avstemmings kvittering på skriver.
Utviklet i Microsoft Visual Studio og C++.

Utviklet Pasient/Ordre-system for Ortopediske verksteder.
Klient utviklet i MS Access samt databasen MS SQL Server.

1999 - 2000
Innleid hos MaxiMedia Technologies GmbH, München, for produktutvikling. Utviklet programvare for XML-basert medieproduksjon i Java.
Oppsett av brannmur hos Maximedia (Linux IP-Chains). Utviklings miljø: Oracle JDeveloper og Borland JBuilder med Java 1.3 WM.
Plattformer(Tjener): Win NT/2000 og Solaris Unix. Plattformer(Klient): Win NT/2000.

Innleid hos Syversen AS. Salgsrapportering/ledelsesinformasjon. Uttrekk fra stormaskinsystmer over i SQL Server med datatransformasjoner/vasking.

Rapportering med datamodell/beregningsregler i TM1 og rapportfremvisning i Excel med TM1 sin tilleggsmodul.

Innleid hos Securitas Direct AS. Faktura delings program. Leser data fra Scala og skriver ut fakturaer.

Innleid hos ICL. Spesialisert databaseapplikasjon for innlesing og utskriving til flate filer.

Innleid hos Gulvex AS. Definisjon av databasemodell for Scala/csm overføring.

Innleid i Sparebanken NOR for å bygge økonomi modell i PRISM med driftsrutiner for datalasting og spredning av modell til avdelinger.

Innleid hos Telenor Multicom, hvor vi vedlikeholder og videreutvikler ordrehåndteringssystemet Multisys. Verktøy som blir brukt er Excel, Powerbuilder, MS Visual C++, samt GNU's utviklingsmiljø, RPC og Sybase på Unix-serverene deres.

1997
Timeregistrenings system, Databasen MS SQL Server med brukergrensesnitt i MS Access for registrering og rapporter. Grensesnitt i java for registrering over internett. Utskriftsprogram for NRK, C++ (UNIX). Utvidet funksjonaliteten i WSDF, program for vasking av data laget i MS Visual Studio og C++.

Scana Contracting AS

Jun 1993 - Jul 1994
Diverse prosjekt ansettelser som overflatebehandler.

Verneplikt

Okt 1991 - Des 1992
Rekrutt i ingenør-våpenet. Utskrevet Sersjantkurs i infanteriet, sambandslinja. Tjenestegjorde siste tre måneder som sambandsbefal i Ingbn/BrigN.


  Annet
 
 

2001 - 2014
Lagfører, NK-tropp og troppsjef i HV.

1997 - 2013
Deltaker for Norge, EM og VM i Kendo.

2012
Coach for Norges landslag VM i Kendo.

1997 - 2000, 2007
Leder OSI Kendo.

2006 - 2014
Ansvarlig for den årlige kendo konkuransen "Oslo Open" med ca 70 deltakere fra flere land.