Morten Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
16.4.1966
Gift
90 59 62 89
morten@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Prosjektarbeid, itdrift, programmering og databaser
- MS Access, MS Visual Studio og MS SQL Server
- VBA, ASP.NET og C#/HMTL/CSS/Javascript

  Utdannelse
 
 

1998
Handelshøyskolen BI i Oslo
Grunnkurs bedriftsøkonomi.

1991 - 1992
Pedagogisk seminar, Universitetet i Oslo, Senter for lærerutdanning og skolestudier
Undervisningskompetanse i informatikk og matematikk.

1991 - 1992
Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Hovedfagskurset IN312 Datanett.

1986 - 1990
Cand. mag., Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Cand. mag graden består av matematikk, statistikk og informatikk kurs. Programmeringen foregikk i Simula, C, Cobol og LISP på Unix-maskiner.


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2015 - 2023
Forvaltning av bestillings/ordre-system for Europris, utvikling i Visual Studio, ASP.NET vha C#/HTML/CSS/Javascript og SQL Server.

2007 - 2014
Forvaltning av bestillings/ordre-system for Europris, utvikling i Visual Studio, ASP.NET vha C#/HTML/CSS/Javascript og SQL Server.

Hovedansvarlig for leveranser og skreddersøm av produktet CSC Ortopedi og CSC Timebok for Ortopediske verksteder i Norge.

IT-driftsansvar for alle IT-systemer hos Sophies Minde Ortopedi.

2006 - 2007
Hovedansvarlig for leveranser og skreddersøm av produktet CSC Ortopedi og CSC Timebok for Ortopediske verksteder i Norge. Medfører mye utvikling i MS Visual Studio 2003 og 2005 i C#, MS Access og MS Visual C++, samt databaseutvikling mha MS SQL Server. Oppfølging ifm drift og vedlikehold av alle IT-systemer hos Sophies Minde Ortopedi.
Viderutvikling og oppfølging av datavarehus og måltallsystemet for Postbanken hos DnB NOR Bank. Utvikling i mha Excel, VBA, SQL Serverog OLAP systemet TM1.

2005 - 2006
Utleid til Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell for å bistå med kvalitetssikring av nyutvikling og oppgradering av IT-systemer.
Hovedansvarlig for leveranser og skreddersøm av produktet CSC Timebok, leveranse til Lipidklinikken Rikshospitalet og Skandinavisk Trafikksenter.
Tilrettelagt leveranse av CSC Ortopedi til Sophies Minde Ortopedi

2002 - 2004
Utviking av datavarehus for Postkontor-rapportering og oppfølging i DnB NOR. Teknologi: MS SQL Server, Applix TM1 og MS Visual Basic/C++ samt MS Excel med VBAprogrammering. Utviklet Pasient/-ordresystemet CSC Ortopedi for Ortopediske verksteder i Norge. Teknologi: MS SQL Server, MS Access og MS Visual C++. Oppfølging, salg og levering av TM1baserte OLAP-systemer i Norge.

2001
Har ansvar for budsjettløsingen til Gjensidige NOR, bruker Access, OLAP-vektøyet Prism og Excel.
Innleid hos DnB hvor vi har totalansvar for måltallssystemet deres, samt tilhørende rapporteringssystem. Bruker SQL Server og Access sammen med OLAP databasen TM1 og Excel. Ekstern foreleser i kurset Informasjonssystemer på Høyskolen i Oslo, foreleser om OLAP-teknologi. Utvikler ordre/pasientsystem for ortopediske verksteder i Norge. Bruker Access og SQL Server.

2000
Innleid hos Telenor Telecom Solutions, ordrehåndteringssystemet Multisys.
Innleid hos Postbanken hvor vi jobber med OLAP systemetTM1, MS Excel som brukergrensesnitt samt WSDF< for datatilrettelegging.
Ekstern foreleser i kurset Informasjonssystemer på Høyskolen i Oslo, foreleser om OLAP-teknologi.
Implementerer rapporteringssystemer v.h.a. OLAP-løsninger for IKEA og Syversen, bruker TM1, WSDF, Access og SQL Server.

1999
Innleid hos Telenor Multicom, hvor jeg vedlikeholdt og videreutviklet ordrehåndteringssystemet Multisys. Verktøy som ble brukt var Excel, Powerbuilder, MS Visual C++, samt GNU's utviklingsmiljø, RPC og Sybase på Unix-serverne deres.
Innleid hos Postbanken og Sparebanken NOR hvor jeg jobber videre med konsernrapportering. Verktøy som ble brukt var MS Access, MS Excel, MS Visual C++, Prism, TM1 og WSDF<.

1998
Innleid hos Sparebanken NOR, hvor jeg vedlikeholdt og videreutviklet kontor og salgsrapporteringssystemet samt budsjettsystemet til banken.
Innleid hos Postbanken leveranse av tilsvarende som for Sparebanken NOR, samt konsernrapportering.
Kursing og opplæring i bruk av OLAP-systemet TM1 og datamanipuleringsverktøyet WSDF ved Høyskolen i Oslo.

1996 – 1997
Innleid hos Sparebanken NOR, hvor vi bygget opp et system for kontor og salgsrapportering samt et budsjettsystem. Verktøy som ble brukt var MS Access, MS Visual C++, OLAP analyseverktøyet Prism og programmering i easytrieve på stormaskin.
Utleid tilTelenor Ergosoft for å utvikle nytt regnskaps/logistikksystem for Windows-plattformene. Verktøy som ble brukt var MS Visual C++ med ODBC mot Watcom/SQL Anywhere.

1992 – 1996
Oppstartfasen til CSC. Hadde ansvar både for anskaffelse og utførelse av oppdrag. Arbeidsområdet har vært Microsoft og Unix, hvorpå vi har jobbet med klient-tjener applikasjoner, relasjonsdatabaser og datakonvertering. Har utviklet et eget produkt, i MS Visual C++ nettopp for dette. Produktet brukes av både Postbanken og Sparebanken NOR for rapportering på konsernnivå. Jobbet mye med flerdimensjonale systemer fra Comshare Inc. innen bank.

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

1991 - 1992
Gruppelærer i kurset IN142 - Operativsystemer, med vekt på Unix systemprogrammering. Innebærer foredrag, veiledning og retting av obligatoriske oppgaver.

1989 - 1990
Gruppelærer i kurset IN105 - Grunnkurs i programmering. Innebærer foredrag, veiledning og retting av obligatoriske oppgaver.

Nexus Informatics GmbH, Dachau, Tyskland

1987 - 1991
Jobbet med klient-tjener applikasjoner, med Fortran under VMS på VAX-maskiner.


  Annet
 
 

2015 - 2016
Birøkt - Tomb Jordbruksskole
Sertifisert Birøkter, med egen bigård, selger bier og honning.

Høsten 1995
Konferanser
Konferansen til Comshare i Nashville, USA. Holdt foredrag om dataintegrasjon, og stod på stand.

1987 - 1990
Foreninger
Satt i hovedstyret i Realistforeningen 1 semester samt kjellerstyret hele studietiden.

1986 - 1987
Språk
Gikk på språkkurs i Tyskland i forbindelse med jobbing for Nexus Informatics GmbH. Behersker både tysk og engelsk.