Paal Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
10.10.1966
Gift
90 59 83 82
paalf@csc.no

  Spesialkompetanse
  - MS SQL Server
- Azure
- Powershell - dbatools
- Sybase ASE Databaseadministrator
- Linux/Unix Shell scripting
- Database og WEB utvikling
- .Net, Microsoft SQL Server og Sybase Powerbuilder

Sikkerhetsklarert: Hemmelig

  Utdannelse
 
 

1992 – 1995
Cand. scient. Databehandling, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Hovedoppgave innen parallellprogrammering. Oppgaven gikk ut på å lage en parallell utgave av programmeringsspråket Simula ved hjelp av parallellprogrammeringskonseptet Linda. Programmeringen foregikk i Simula og C under Unix.
Hovedfagskurs: IN312 Datanett, IN313 Databasesystemer og Objektorientert programmering i BETA.

1986 – 1990
Cand. mag. Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Cand. mag graden består av matematikk-, statistikk-, fysikk-, og informatikkkurs. Programmeringen foregikk i Simula, C, COBOL og LISP under Tops-20 og Unix.

Kurs

2019
MS 10962 Advanced Automated Administration with Windows PowerShell
Autmatiserting med PowerShell

2015
ADM540 Database Administration Sybase ASE
Understand Sybase ASE architecture
Administer a Sybase ASE Database in an SAP environment

2004
Norconsult AS.
Grunnkurs prosjektledelse

2001
70-228-Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
70-229-Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

1999
3 dagers Administrating Microsoft NT 4.0

1997
5 dagers DATAWAREHOUSE workshop hos NCR i Danmark


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2023 -
Utleid til Ventistål. Satt opp et nytt cluster med MS SQL Always On for å migrere dagens systemer over på en moderne clustret løsning.

2022 -
Utleid til Eksportfinans. Gjennomgang av kundens systemer. Utarbeidet forslag til å øke sikkerheten, modernisere, best practice, oppgradere, automatisere, rette feil og øke hastighet på SQL Serverne.

2020 -
Utleid til Europris som DBA og WEB-utvikler. C#, .NET, Javascript, jQuery og SQL. Samt tuning av databaser og generelle DBA jobber.

2021 - 2021
Utleid til Innovasjon Norge. DBA og Azure sikkerhetskonsulent. Kartlegging og anbefalinger for sikring av databaser i Azure. Azure DBA oppgaver og Azure nettverk.

2020 - 2020
Utleid til Soprasteria. DBA i deres database team, der jeg bl a har vært med på prosjektet som flyttet Lånekassen til Azure. Min jobb her var å installere alle databaseserverne i Azure, og flytte over alle databasene til Lånekassen og sette dem opp i nytt miljø. Verktøy: Azure. Appdynamics, Solarwinds i tillegg til SQL server og powershell.

2012 - 2019
Utleid til Politiets IKT-tjeneste. DBA for kritiske Sybase databaser og MS Sql databaser. Erfaringer: MS SQL, ASE 15.7, Powershell scripting, Scrum, shell-scripting, AseTune, DbArtisan og Dbwatch for å gjøre DBA oppgaver. Har oppgradert alle Sybase -databaseserverne til Sybase ASE 15.7. Og siste året har jeg migrert alle basene fra ASE til MSSQL. Bruker ellers Confluens, Jira og Remedy.

2010 - 2012
Utleid til Statens Pensjonskasse. Ansvarlig DBA for >300 Sybase databaser som ble brukt ifm utvikling av ny pensjonsreform. Brukte metodikken Scrum, shell-scripting, Sybase Control Center, AseTune og sqsh for å gjøre DBA oppgaver. Har oppgradert alle databaseserverne til Sybase ASE 15.5. Bruker ellers Puppet, Jenkins, Confluens, Jira og Subversion.

2001 - 2010
Utleid til Telenor Norge tidligere Telenor Business Solution. Drift, vedlikehold og videreutvikling av ordre/provisjons-system. Plattform: Sun Solaris med databasen Sybase ASE server 12.5 og 15.0 Sybase OpenClient. PowerBuilder 5 og 11.5. Også ansvarlig for diverse Powerbuilder programmer. WEB utvikling med .Net, Javascript og C# i Microsoft Visual Studio og DTS, SSIS, Sql i SQL Server database.

1995 – 2001
Utleid til kompetansegruppen i Ambrasoft/Olivetti/Olsy/Getronics/Merkantildata/Eterra hvor vi jobbet med Unix/Windows systemintegrasjon. Hovedarbeidsområde: 2. linje support på Rikstrygdeverkets datasystem og tilpasning av dette til NCR UNIX for Hjelpemiddelsentralene. Plattform: Olivetti UNIX SVR4 og NCR UNIX og MS Windows 3.10 klienter som konfigureres og vedlikeholdes via UNIX server. Installasjon og vedlikehold av Network Computers hos NCNOR AS.

1995 – 1996
Utført flere utvidelser og tilpasninger på regnskapssytemet Scala hos Scala Norge.

1995 – 1995
Utleid til Cap Computas for å være med å utvikle Avtalegiro for Novit AS. Utviklingen foregikk mot ORACLE, verktøy som ble brukt var Pro*Cobol, SQL*Plus og GNU sitt utviklingsmiljø for Unix.

1992 - 1993
Implementerte autogiromodulen i regnskapssystemet Scala hos Scala Norge. Programerte i basic under MS-DOS.

1988 – 1989
Nexus Informatics GmbH, Dachau, Tyskland. Jobbet med Fortran programmering under VAX/VMS.

Selvstendig næringsdrivende

1993 - 1995
Vedlikehold, videreutvikling, drift og installasjon av moduler i regnskapssystemet Scala.

Rikshospitalet

1990 - 1993
Sivilarbeider med ansvar for installasjon av hardware og software for oppkobling av sykehusets UNIX-maskiner og PC-er til Internett. Drift og vedlikehold av universitetsnettet ved Rikshospitalet. Kveldsjobb som veileder/driftsansvarlig på medisinstudentenes PC-stue.


  Annet
 
  Foreninger
Satt i hovedstyret i Realistforeningen 1 semester samt kjellerstyret hele studietiden.

Språk
Ett år på High school i Canada, samt to sommerjobber i Tyskland i forbindelse med jobbing for Nexus Informatics GmbH.