Thomas Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
1967
Gift
90 82 10 37
thomas@csc.no

  Spesialkompetanse
  - Prosjektarbeid, programmering og databaser
- Powershell og Linux/Unix Shell scripting
- .NET, C#, Javascript
- Sybase Adaptive Server og MS SQL Server

  Utdannelse
 
 

Høst 2004
Norconsult AS
Grunnkurs prosjektledelse.

1992 – 1995
Cand. scient., Databehandling, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk
Hovedfagsoppgave: Evaluering av kommunikasjonsprimitivene i SCI. SCI (Scalable Coherent Interface) er en IEEE og ANSI standard for kommunikasjon mellom noder i en multiprosessoromgivelse.
Teoretisk pensum: IN312 Datanett, IN305 Parallell programmering, og IN313 Databasesystemer.

1986 – 1990
Cand. mag., Universitetet i Oslo, Matematisk-naturvitenskaplig Fakultet
Cand. mag graden består av kurs i matematikk og informatikk. Programmering i Simula, C, FORTRAN, COBOL og LISP under Unix og Tops-20.


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2014 -
Telenor Canal Digital: Videreutvikling av kundens produksjonssytemer. Plattform/verktøy: MS SQL Server og Sybase.

2008 – 2015
Oslo Børs: OBI (Oslo Børs Informasjonssystem) fra Informix database til Plattform/verktøy: MS SQL Server 2008, PowerBuilder 10.5 og 11.5, Informix.

2011 – 2014
Europris: Videreutvikling og tuning av bestilling, ordre og leveransesystemet for hele Europriskjeden. Plattform: Microsoft Visual Studio, ASP.NET; C#/HTML/CSS/Javascript og MS SQL Server 2008.

2013
Politiets Data og Matriell Tjeneste: DBA og systemer for automatisering av DBA oppgaver for kritiske Sybase- og MS Sql-databaser. Plattform/verktøy: Sybase ASE 15.7, MS SQL 2008, Scrum, shell-scripting, Powershell scripting, AseTune og DbArtisan

2011
Telenor: Ansvarlig for videreutvikling og tuning av ordre/provisjons-system. Plattform: Sun Solaris med databasen Sybase Adaptive Server 12.5 og 15.0 Sybase OpenClient. PowerBuilder 5 og 11.5. WEB utvikling i .NET dvs Javascript, C# i Microsoft Visual Studio og MS SQL Server 2008

2009 – 2011
Siemens/Fjellinjen: Videreutvikling og tuning av ABSys (Håndtering av abonnementer, passeringer, fakturering, saksbehandling, mm) og baksystem for automatiserte rutiner. Plattform/verktøy: Sybase Adaptive Server 15.0, PowerBuilder 11.5 og 12.0, Unix scripts, C.

2007 – 2008
TietoEnator/Telenor Mobil: Videreutvikling og tuning av Eureka (Kundeservice-applikasjonen til Telenor Mobil). Plattform/verktøy:Sybase Adaptive Server, PowerBuilder 9 og 10.5, MS Visual C++.

1998 – 2011
Telenor: Videreutvikling og tuning av bestillings- og ordreoppføgingssystem for TBS. Plattform/verktøy: Sun Solaris med Sybase Adaptive Server og MS SQL Server, Sybase OpenClient/OpenServer, PowerBuilder 5 og 11.5 og Platinum InfoSession mot Telenors støttesystemer (MVS).

2006
Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell: Videreutvikling av Helsepersonalssystemet HPR utvikling mha Powerbuilder og SybVidereutvikling av Helsepersonalssystemet HPR utvikling mha Powerbuilder og Sybase Adaptive Server. Laget integrasjon med dokumentsystemet ePorte fra Ergogroup.

2001
c.Rel: Videreutvikling av CRM-systemet cOne. Plattform: PowerBuilder 6.

1997 – 1999
Wang/Olsy/Olivetti: Vedlikehold og systemsupport på RTV's datasystem, samt installasjon av Olsy's driftsystem på HMS. Plattform: Olivetti UNIX system V, NCR MP-RAS SVR4 UNIX System og Windows 3.10 klienter konfigurert og driftet fra UNIX.

1996
CapGemini: Utvikling og tuning av Oracle i Post Bankens PC-Bank prosjekt. Verktøy: Oracle database, Plattform: WinNT 3.51.

1996
NSB Reisebyrå: Utvikling av et automatisert filoverføringssystem for NSB Reisebyrå i forbindelse med overgang til nytt regnskapssystem. Verktøy: Bourn shell(sh) og Secure Shell(ssh). Plattform: HP-UX og AIX.

1996
Telenor Ergosoft: Deltok i utviklingen av nytt regnskapssystem for Windows-plattformene. Verktøy: MS Visual C++ med ODBC mot Watcom/SQL Anywhere database.

1995
NRK: Utvikling av et rapporteringsfilter i C under Unix til PRR-prosjektet hos NRK for Nexus Informatics GmbH.

1995
PostBanken: Implementerte et budsjett-registrering system og et likviditetsstyring system i MS Access for Regnskapsavdelingen, og for Finans og Valuta-avdelingen.

1995
Cap Computas AS: Verktøy: Oracle database (Pro*Cobol, SQL*Plus) og GNU's utviklingsmiljø for Unix.

1993 – 1994
NRK: Prosjektet hos NRK. Verktøy: Oracle database(Oracle CASE, Pro*C, SQL*Plus) og GNU's utviklingsmiljø. Programmeringen i C/C++ både på Unix, VAX/VMS med TCP/IP-kommunikasjonen mellom klient og tjener for Nexus Informatics GmbH.

1991 – 1992
Forsvarets overkommando: Konsulent ved Programmeringsseksjonen i Sikkerhetsstaben. Spesifisering og utvikling av teknisk/administrativt system i FORTRAN og DATAEASE.

1990 – 1991
Militærtjeneste: Programmeringsseksjonen i Sikkerhetsstaben. Vedlikehold, videreutvikling og brukerstøtte av administrative systemer, hovedsaklig i FICS, samt tekniske systemer i FORTRAN på NORD 100/SINTRAN.

1989 - 1990
Universitetets Sentrale EDB-tjeneste: Operatør. Overvåkning, backup og systemadministrasjon av Universitetets datautstyr (VAX/VMS i cluster, VAX(Ultrix og VMS), Sun(Unix), CYBER(dual-state NOS og NOS/VE), NORD(SINTRAN), CONVEX(Unix).


  Annet
 
 

1987 - 1990
Realistforeningen
Skjenkemester og medlem av kjellerstyret.