Trond Født:
Sivilstatus:
Mob.tlf:
E-post:
1.11.1965
Ugift
90 82 10 27
trond@csc.no

  Spesialkompetanse
 

- Programmering, WEB utvikling og databaser
- MS Visual Studio og MS SQL Server
- C/C++, ASP.NET og C#/HMTL/CSS/Javascript


  Utdannelse
 
 

1998
Handelshøyskolen BI i Oslo, Økonomi- og regnskapskurset:
Økonomi for ikke-økonomer.

1991 - 1993
Cand. scient., Matematisk Modellering, Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk.
Hovedoppgave på engelsk innenfor digital teknikk. Oppgaven bestod av å utvikle en simulator for mulige sammenkoblinger av noder i et SCI-system. Programmeringen ble utført i C/C++ under Unix.
Hovedfagskurs: IN312 Datanett, Avansert Datamaskinarkitektur og IN342 Testing og evaluering av VLSI.

1986 - 1990
Cand. mag., Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk.
Cand. mag graden består av matematikk, statistikk, fysikk, og informatikk kurs. Programmeringen foregikk i Simula, C, Cobol og LISP under Unix.


  Erfaring
 
 

Cosmo Scientific Consultant AS

2020 -
Direktoratet for E-Helse. Tilrettelegging av data for innføring av koblinger mellom norsk og internasjonal terminologi.
Spesifikt innføring av SNOMED CT i Norge. Det ble utviklet både faste jobber (Functions) og server funksjonalitet (Web api) for å støtte en webbasert applikasjon.
Utvikling vha MS Sql Server og MS Visual Studio med C# på Microsoft sin Azure plattform.

2015 - 2019
Forvaltning av bestillings/ordre-system for Europris, utvikling i Visual Studio, ASP.NET vha C#/HTML/CSS/Javascript og SQL Server.
Videreutvikling for Skeidar, webutvikling i ASP.NET vha C#/HTML/CSS/Javascript og MS SQL Server samt MS Visual Studio.

2008 - 2014
Forvaltning av bestillings/ordre-systemer for Europris, webutvikling i ASP.NET vha C#/HTML/CSS/Javascript og MS SQL Server samt MS Visual Studio.
Videreutvikling av produktet CSC Timebok vha C++/MFC og MS SQL Server samt MS Visual Studio.
Oppfølging ifm videreutvikling, drift og vedlikehold av alle IT-systemer hos Sophies Minde Ortopedi AS
Videreutvikling for Skeidar, webutvikling i ASP.NET vha C#/HTML/CSS/Javascript og MS SQL Server samt MS Visual Studio.

2006 - 2008
Forbedring og effektivisering av Oslo Børs sine IT-systemer, utvikling i C/C++ og MS Visual Studio
Utviklet intranettløsning med forenklet varehåndtering i ASP.NET(C#) og MS SQL Server samt MS Visual Studio for Princessgruppen.
Laget datavarehus for DinBaker, både innlesning av data og rapportering (C#, MS SQL Server mha DTSpakker).
Utviklet generell webbasert rapportløsning i ASP.NET(C#) vha MS Visual Studio for Europris og QSystems.

2005 - 2006
Videreutviklet systemene for Ortopediske verksteder i Norge: Pasient/Ordesystem, Blankettsystem, Avtalebok, Dokumentviser, Overvåkningssystem i MS Visual Studio.
Ansvarlig for implementering av leveransene til Lipidklinikken Rikshospitalet, Skandinavisk Trafikksenter og Sophies Minde Ortopedi. Systemene utvikles i C++.
Utviklet program for registrering av trossamfunn for Fylkesmannen i Oslo(C# og MS-SQL Server samt MS Visual Studio).

2003 - 2004
Fürst Medisinske Laboratorium: Utvikling av program for grafisk visning av prøvedata. Utviklet i MS Visual C++ 6 og IBM DB2.
QSystems Retail AS: Utvikling og design av sentralisert loggesystem for Princess. Utviklet i MS Visual C++ 6 og MS-SQL Server.
Utvikling av timebok og måleskjema for helsesektoren. Utviklet i MS-Visual C++ 6 og MS SQL Server.
Sintef: Utvilket software for destillering av måledata for katalysatorer. Utviklet i MS Visual C++ 6 og Oracle.

2001 - 2002
Aldata Solution AS: Utvikling og design av sqlbasert rapportgenerator enkelt brukergrensesnitt. Inneholder utskrift (forhånsdvisning) og utlegg til Excel og flate filer. Utviklet i MS Visual C++.
Design og utvikling av pasient/ordresystem for Ortopediske verksteder i i Norge. Utviklet i MS Access, MS Visual C++ og MS SQL Server.
Bærum kommune:Utvikling av program for generering av pensjonsmeldinger fra kommunens lønns- og personalsystem til kommunens tilknyttede pensjonskasser (KLP, SPK og Gjensidige). Utviklet i MS Visual C++ og MS SQL Server.

1999 - 2000
Siemens Telecom: Utvikling innenfor Aline produktet til Siemens.
Aldata Solution AS: Utvikling av database replikeringsløsninger butikkdatasystemer (SQL AnyWhere).
Telenor Multicom: Utvikling på fakturering og ordresystemet deres (Sybase). Java Servlets utvikling mot MS SQL Server.
SmithKline BeBeecham: Videreutvikling av program for strukturert psykiatrisk intervju i MS Visual Studio.

1998 - 1999
Siemens telecom: Utvikling innenfor Aline produktet til Siemens.
ICL Data AS: Utvikling av kommunikasjons løsninger for butikkdatasystemer.
Telenor Multicom: Utvikling på fakturering og ordresystemet.
Oslo Politidistrikt: Tilrettelegging og rapportering av data for budsjettering og analyse.
SmithKline Beecham: Utvikling av program for strukturert psykiatrisk intervju.

1997 - 1998
ICL Data AS: Win NT programmering VC++ (threads, serial com, databases/SQL AnyWhere).
Siemens Telecom: C++ programmering av drivere etc. for Siemens sitt nye Aline system.

1996
Narvesen: Tilrettelegging av informasjon til bruk i Essbase, som er en OLAP-database. Utviklingen i MS Visual C++ på Windows NT mot MS SQL Server.
DMHuset: Forprosjekt for oppstart av markedsdatabase konsept.

1994 - 1996
ICL Data AS: Utvikling på ICL sine butikksystemer for bensinstasjoner. Programmeringen foregår under OS2 og Windows NT.
Postbanken: Implementert et budsjettsystem i MS Access for Regnskapsavdelingen, samt deltat i implementering av likviditetssystem i MS Access for Finans og Valuta-avdelingen.
Diverse programmering i MS Visual C++ (MFC, ODBC ...) for produktene til CSC som brukes for rapportering på konsernnivå både av Postbanken og Sparebanken NOR.

1993 - 1994
Utleid til Nexus Informatics GmbH til PRR-prosjektet hos NRK. Utviklingen forgikk mot ORACLE, verktøy som ble brukt var ORACLE CASE, Pro*C, SQL*Plus og GNU sitt utviklingsmiljø. Programmeringen forgikk i C/C++ både på Unix, VAX/VMS, OS2 og MS Windows-plattformer. Videre ble det brukt standard sockets med TCP/IP for kommunikasjonen mellom klient og tjener.

1992 - 1993
Utleid som konsulent til Nexus Informatics GmbH med diverse programmering i C/C++ under Unix og VAX/VMS.


  Annet
 
 

1990 - 1996
SERAF
Vært aktiv i Studentenes Elektronikk og Radioamatør-forening.

Høsten 1995
Konferanser
Deltok på brukerkonferansen til Comshare i Nashville, USA.

1987 - 1990
Realistforeningen
Skjenkemester og medlem av kjellerstyret.