Erfaring

Her oppsummeres noen av våre prosjekter.

Politiets IT-enhet (PIT)
Databaseadministrasjon.
Verktøy: SQL Server og Sybase ASE.
Timetyper: Databaseadministrasjon, itdrift og rådgivning.
Periode: 01.03.2012 til 2021.
Referanse: Beate Asphaug hos Poliets IT-enhet.


Skeidar - Utviklingsprosjekter
Utvikling av hjelpesystemer for alle Skeidarbutikkene.
Verktøy: Visual Studio, ASP.NET, C#, Javascript og SQL Server.
Timetyper: Utvikling, vedlikehold, support og rådgivning.
Periode: 01.09.2011 til i dag.
Referanse: Johannes T. Midtgård hos Skeidar.


Statens Pensjonskasse - Ny pensjonsreform
Deltar i prosjekt som implimenterer den nye pensjonsreformen.
Verktøy: Sybase database.
Timetyper: Databaseadministrasjon, itdrift og rådgivning.
Periode: 01.01.2011 til 01.03.2012.
Referanse: Kari Hanzek hos eWork.


Telenor Business Solutions AS - Ordresystemet Multisys
Videreutvikle samt drifte ordresystemet Multisys.
Verktøy: Visual Studio C#/C++, Powerbuilder og Sybase og SQL Server, samt .Net teknologien til Microsoft.
Timetyper: Programmering, databaseadministrasjon, drift og rådgivning.
Periode: 01.01.1999 til 01.08.2011.
Referanse: Wenche Snell hos Telenor.


Europris - Utviklingsprosjekter
Forvaltning av bestillings/ordre-system for alle Europrisbutikkene.
Verktøy: Visual Studio, ASP.NET, C#, Javascript og SQL Server.
Timetyper: Utvikling, vedlikehold, support og rådgivning.
Periode: 01.06.2007 til i dag.
Referanse: Thor Christian Munkeboe-Nygaard hos Europris.


Oslo Bårs ASA - Utviklingsprosjekt
Forbedring og effektivisering av Oslo Bårs sine IT-systemer.
Verktøy: Programmmering mha C og C++.
Timetyper: Utvikling og rådgivning.
Periode: 01.04.2007 til idag.
Referanse: Ragnhild Sivle Breen hos Oslo Børs.


Notabene - BI
Bygging av en OLAPdatabase for balanse- og resultatrapportering samt budsjettering.
Verktøy: SQL Server, Repwiz og Analysis Services.
Timetyper: Databaseutvikling og rådgivning.
Periode: 01.11.2005 til 2006.
Referanse: Jan Ole Larsen hos Notabene.


DnB NOR Bank ASA Datavarehus
Datavarehusprosjekt for merkevare Postbanken.
Verktøy: .Net, SQL Server, Reporting Services, Analysis Services.
Timetyper: Utvikling og rådgivning.
Periode: 01.03.2007 til 01.01.2014.
Referanse: Knut Bjørnevik hos DnB NOR Bank ASA.


Sophies Minde Ortopedi AS Totalleveranse for hele bedriften
Leveranse av CSC Ortopedi, CSC Timebok, RepWiz samt support, vedlikehold og drift.
Verktøy: Visual C++, Access, Excel og SQL Server.
Timetyper: Prosjektledelse, programmering, databaseadministrasjon og rådgivning.
Periode: 01.09.2005 til 01.09.2014.
Referanse: Håkon Jensen hos Sophies Minde Ortopedi AS.


Fylkesmann i Oslo og Akershus - Nyimplementering av eksisterende fagsystemer.
Ombygging av systemer for oppfølging av Trossamfunn og Kommuner.KD
Verktøy: Access, .Net, SQL Server, Reporting Services, Sybase, Ephorte
Timetyper: Utvikling og rådgivning.
Periode: 01.12.2004 til 01.08.2006.
Referanse: Kjetil Kopperud hos FOA.


Skandinavisk Trafikksenter AS - Administrasjonssystem for hele bedriften
Leveranse Webrapportering, CSC Timebok, RepWiz samt support, vedlikehold og drift.
Verktøy: Visual C++ og SQL Server med Report Server.
Timetyper: Programmering, databaseadministrasjon og opplæring.
Periode: 01.01.2005 til i dag.
Referanse: Ole Wiktor Olsen, Grete Schenk og Sissel Andersen hos Skandinavisk Trafikksenter AS.


Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - Moderniseringsprosjekt
Modernisering av SAFH sine IT-systemer.
Verktøy: .Net, SQL Server, Reporting Services, Sybase og Ephorte.
Timetyper: Prosjektledelse, Utvikling og rådgivning.
Periode: 01.11.2005 til 01.06.2006.
Referanse: Per Haugum og Lars Swanstrøm hos SAFH.


først Medisinsk Laboratorium - Analysesystem
System for analyse og kvalitetssikring av prøver av biologisk materiale.
Verktøy: Microsoft Visual C++.
Timetyper: Programmering, databaseadministrasjon og rådgivning.
Periode: 01.06.2003 til 2005.
Referanse: Sten-Tore Fiskerud og Asle Helgheim hos først.


SINTEF Applied Chemistry - Testing av katalysatorer.
Utvikling av software for automatisering og testing av katalysatorer.
Verktøy: Microsoft Visual C++ og Oracle database.
Timetyper: Programmering, databaseadministrasjon og rådgivning.
Periode: 01.04.2002 til 2005.
Referanse: Akporiaye Duncan hos SINTEF.


DnB / Postbanken - Salgsrapporteringssystem og måltallssystem
Utviklet et salgsrapporteringssystem som også inkluderer et måltallsystem. Systemene ble bygget med hjelp av OLAP-teknologi.
Verktøy: Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft SQL Server og OLAPsystemet TM1.
Timetyper: Programmering, prosjektledelse og rådgivning.
Periode: 01.08.1999 til 01.08.2008.
Referanse: Per Knut Kristiansen hos DnB / Postbanken.


Gjensidige NOR - Budsjettsystemet for hele banken
Utviklet total budsjettapplikasjon for banken.
Forenklet eksisterende budsjettrutine for hele banken ved hjelp av OLAP-baserte verktøy.
Verktøy: Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Visual C++, Prism, API'er til Prism, WSDF.
Timetyper: Programmering, databaseadministrasjon og rådgivning.
Periode: 01.01.1997 til 2002.
Referanse: Margrethe Knutsen og Svein Engebretsen hos Gjensidige NOR.


Q-Systems AS - Butikkdatasystem
Videreutvikling av moduler for butikkdatasystemer. Fortsettelse av projekter fra ICL Data. Utvikling av rapportgenerator for generell rapportering mot ODBC-databaser.
Verktøy: Microsoft Visual C++ og Sybase SQL AnyWhere.
Timetyper: Programmering og rådgivning.
Periode: 2000 til 2007.
Referanse: Odd Joar Eriksen og Inge Skuseth hos Q-Systems AS.


GlaxoSmithKline - Programutvikling
Utvikling av program for gjennomføring av SPIFA (Strukturert Psykiatrisk Intervju For Almenpraksis) på Windows plattformene.
Verktøy: Microsoft Visual C++, Codebase.
Timetyper: Programmering, prosjektledelse og rådgivning.
Periode: 1999 til 2006.
Referanse: Tore Solbu og Silje Kramer hos GlaxoSmithKline.


IKEA< - Rappotering/budsjettering
Tilrettelagt system for analyse, rapportering og budsjettering.
Verktøy: TM1 og Excel.
Timetyper: opplæring og rådgivning.
Periode: 1999 til 2007.
Referanse: Cristiano Comelli og Anne Haugland.


Bærum kommune - Rapportering
Videreutvikle kommunens rapporteringssystem.
Verktøy: Microsoft Visual C++.
Timetyper: Programmering og rådgivning.
Periode: 01.10.2001 til 2004.
Referanse: Øivind Skaug hos Bærum kommune.


Rikstrygdeverket - Videreutvikling
Vedlikeholde og videreutvikle Rikstrygdeverket sine IKTsystemer.
Verktøy: Olivetti UNIX system V, NCR MP-RAS SVR4 UNIX System og Windows 3.10 klienter konfigurert og driftet fra UNIX.
Timetyper: Programmering og rådgivning.
Periode: 1995 til 2002.
Referanse: Terje Engen hos Eterra Norge AS.


MaxiMedia Technologies GmbH - Distribuert medieproduksjon
Vi deltar i et internasjonalt internetprosjekt i Munchen i Tyskland. Utvikling av et Javabasert system for distribuert medieproduksjon.
Verktøy: Oracle JDeveloper, Java.
Timetyper: Programmering og rådgivning.
Periode: 2000 til 2001.
Referanse: Hans Henry Sandbæk hos MaxiMedia Technologies.


Securitas Direct AS - Fakturamodul
Utvikling av program for fakturering fra Scala Norge sitt regnskapssystem Scala.
Verktøy: Microsoft Access og Microsoft SQL Server.
Timetyper: Programmering.
Periode: 1999.
Referanse: Kjetil Linmark hos Securitas Direct AS.


Oslo Politidistrikt - Rapportering
Analysere og tilrettelegge for rapportering av operasjonelle data på løpende basis.
Verktøy: Microsoft Visual C++, Microsoft Access, Ingres og TM1.
Timetyper: Programmering, prosjektledelse og rådgivning.
Periode: 1998 til 2002.
Referanse: Arne Erik Hennum hos Oslo Politidistrikt.


NSB Reisebyrå - Konvertering til regnskapssystemet Agresso.
Utviklet et automatisert filoverføringssystem for NSB Reisebyrå i forbindelse med overgang til nytt regnskapssystem Agresso.
Verktøy: HP-UNIX og AIX. Bourn shell og Secure Shell.
Timetyper: Programmering.
Periode: 1997.
Referanse: Truls Kjøniksen hos NSB Reisebyrå AS. Dagfinn Moe hos DAT ADM AS.


Siemens Telecom - Overvåkningssystem
Prosjekt deltager i kommunikasjon prosjekt (Aline) for Siemens i Norge. Utvikling foregikk i C++ og inneholdt både programmering av drivere og deler av Overvåkningssystemet.
Verktøy: Microsoft Visual C++.
Timetyper: Programmering.
Periode: To perioder i tidsrommet 1997 til 2000.
Referanse: Rune Rognø og Fridtjof Berlin hos Siemens.


ICL Data AS - Butikkdatastystemer
Utvikling av delmoduler og tilleggssystemer for forskjellige butikkdatasystemer (RS-90, MegaStore). Et utvalg av prosjekter: Bank modul for kobling mot Bank Accept, databasereplikering mellom kassene og resten av butikkdatasystemet, kobling mot kassevekter, ferskvarevekter, håndterminaler og diverse importer/eksporter av forskjellige data. Dette har stort sett vårt selvstendige prosjekter hvor vi har ansvar for utvikling og design.
Verktøy: Microsoft Visual C++ og Sybase SQL Anywhere.
Timetyper: Programmering, prosjektledelse og rådgivning.
Periode: Flere prosjekter i tidsrommet 1994 til 2002.
Referanse: Henrik Nilsen hos Electric Farm. Odd Joar Eriksen hos Aldata Solution AS.


DM Huset - CRM-rådgivning
Kartlegge behov og databaseteknologi for CRM-systemer.
Verktøy:
Timetyper: Prosjektledelse og rådgivning.
Periode: 1996
Referanse: Jon Andersen Selvstendig Næringsdrivende.


Sparebanken NOR - Salgs/kontor-rapportering
Forenkle/konvertere stormaskinbasert styringssystem for hele banken til Windows basert styringssystem.
Verktøy: Microsoft Access, Microsoft Visual C++, Prism, API'er til Prism, WSDF.
Timetyper: Programmering, databaseadministrasjon og rådgivning.
Periode: 01.10.1995 til 01.09.1996.
Referanse: Jan Riiser og Svein Engebretsen hos Sparebanken NOR.


Novit AS - Avtalegiro
Deltok i prosjekt for utvikling av Avtalegiro.
Verktøy: Oracle (Pro*Cobol, SQL*Plus) og GNU's utviklingsmiljø for Unix.
Timetyper: Programmering og databaseadministrasjon.
Periode: 1996.
Referanse: Jan Heldal hos Cap Gemini.


Telenor Ergosoft / Telenor Financial Systems AS - Regnskapssystem
Konverter/bygge om regnskapssystemet Ergosoft fra MS-DOS til Windows, samt implementering av ny logistikkmodul.
Verktøy: Microsoft Visual C++, Watcom / Sybase database.
Timetyper: Programmering og rådgivning.
Periode: 01.01.1994 til 01.10.1995.
Referanse: Tone Marthinsen hos Telenor Financial Systems AS.


NRK - Rapportering/Planleggingssystem
Bygge et automatisk rapportering og planleggingssystem for P3. Rapportering mot Tono og Gramo, planlegging dekket blant annet automatiskt musikkplukk etter ulike kriterier. Hovedmål var å integrere PRR (Planlegging og Rapportering i Radio) med Nexus sitt Multimediasystem.
Verktøy: Oracle database, GNU sitt utviklingsmiljø, samt Nexus sitt utviklingsmiljø På VAX/VMS.
Timetyper: Programmering, databaseadministrasjo og rådgivning.
Periode: 01.05.1993 til 01.07.1994.
Referanse: Hans Henry Sandbæk hos Nexus Informatics GmbH. Jan Roar Tønnesen hos NRK.

Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no