Vi i CSC.NO leverer konsulenttjenester, og utvikler databasesystemer til private og offentlige bedrifter.
Vi innehar solid kompetanse innen utvikling og vi har lang erfaring med skreddersydde løsninger for bank/finans, telekommunikasjon, varehandel, stat/kommune, media, samt ordre og pasientsystemer innen helse. Vi sitter også på en betydlig databasekompetanse.

For vår største kunde Europris jobber vi med kjedens produksjonssystemer. Vi skreddersyr bestillingssystemet som alle butikkene bruker for håndtering av varer, etiketter, plakater, kampanjer, reklamasjoner, varetellinger, fakturering m.m.

På våre websider finner du mer informasjon om kompetansen til csc.no og våre ansatte, f.eks i form av CV'er. Du vil også finne nærmere opplysninger om våre prosjekter, kunder, produkter og systemer.

csc.no holder til i Forskningsparken ved Institutt for Informatikk på Blindern i Oslo.
For veibeskrivelse og kart se adresse.


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no