Hva er RepWiz
RepWiz er en rapportgenerator hvor det er lagt stor vekt på et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt. Med RepWiz kan man enkelt gjøre uttrekk og få data presentert på en oversiktlig møte. RepWiz kan også eksportere til andre Verktøy, som feks. Excel.

 Hvem kan bruke RepWiz
For alle som har ønsker å gjøre regelmessige uttrekk av informasjon og andre rapporteringsbehov fra ulike databaser/datakilder. RepWiz er et generelt rapporteringsverktøy og passer for alle typer virksomheter. Med en lav brukerterskel kan det dermed også benyttes av alle med et minimum av dataerfaring.

 Hvilke rapporter er tilgjengelige
Selv om RepWiz har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt, er RepWiz en kraftig rapportgenerator som bruker SQL-spørringer mot relasjonsdatabaser for oppbygning av rapporter. Dette gjør den svært fleksibel i forhold til hvilke rapporter som kan produseres. Det muliggjør også skreddersøm for å møte ulike rapporteringsbehov. csc.no er behjelpelig med oppbygning av slike SQL-spørringer.

Dataene som presenteres i RepWiz kan eksporteres til flate tekstfiler og man kan i RepZiw angi hvilke skilletegn man ønsker å bruke til eksporten. Dette gjør det lett å importere dataene inn i igjen i andre programsystemer. Rapportene kan også eksporteres til Excel eller skrives direkte ut fra RepWiz.
Klikk På bildene for full størrelse

 Datakilder
RepWiz bruker standard ODBC-forbindelser for å knytte seg mot en eller flere datakilder.

Dette gjør at RepWiz er i stand til å hente data fra de aller fleste databasesystemer.


 Oppsettfil
Med en oppsettfil setter man opp hvilke rapporter som er tilgjengelig og hvilke data rapportene skal vise. Oppsettfilen gjør det lett å administrere, legge til og endre rapporter. Det gjør det også mulig å tilpasse rapporteringsbehovet for ulike brukere eller brukergrupper. csc.no er behjelpelig med utarbeiding av denne oppsettfilen og med å sette opp spørringer.

Hver rapport for da tildelt en egen knapp i RepWiz. Der er også mulig å angi parameter til rapporter enten ved å angi verdier direkte eller velge fra en liste for å begrense uttrekket.
RepWiz er enkel å innstallere og krever svårt lite systemressurser.


Nedlastning av RepWiz
 Link til teknisk dokumentasjon :RepWiz
 Program og dokumentasjon pakket :RepWiz.zip

Ønsker du å vite mer om RepWiz
kontakt produktansvarlig Morten Brattberg:
E-post:
morten@csc.no
Telefon: 90 59 62 89


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no