Med CSC Timebok kan man enklere registrere og administrere pasient-/kundeavtaler, møtevirksomhet, ferieoversikter, turnusplanlegging og lignende.

Enkel i bruk
Timeboken kan enkelt sette opp og administrere pasient-/kundekonsultasjoner og annen møtevirksomhet. Man kan legge til nye avtaler ved å bruke musen til å velge aktuelt tidsrom og høyreklikk og velg deretter "Ny Avtale".

 
Klikk På bildene for full størrelse

Med innebygd pasient-/kunderegister er det enkelt å knytte avtaler til pasienter/kunder, noe som også gir bedre oversikt og nøyaktighet.

Oversiktlig
Timeboksvinduet er delt i ulike mapper.
Dagsoversikt: Viser tilgjengelighet og avtaler for en gitt dag valgt fra kalender. Oversikten viser alle ansvarlige i kolonner med tilhørende tilgjengelighet og avtaler. Det er også herfra nye avtaler opprettes.
Månedsoversikt: Månedsoversikten for et sted eller en avsvarlig. For ansvarlige vises det grafisk hvor mye av tiden som er avsatt til avtaler.
årsoversikt: Kalender som viser hele året.

Effektivisering
CSC Timebok er utviklet i samarbeid med brukere. Positive tilbakemeldinger viser at timeboken er med På å gjøre arbeidsdagen enklere og den bidrar til en mer effektiv og nøyaktig kundebehandling.

Rapporter
Fra timeboken kan man skrive ut følgende rapporter:

 • Dagsoversikt
 • Månedsoversikt Sted
 • Månedsoversikt Ansvarlig
 • Uregulariteter mellom avtaler og tilgjengeligheter

Søk
Med kraftige søkemuligheter han man enkelt finne registrerte avtaler, men også søke opp og finne ledig tid. Ved å angi søkekriterier kan man få opp en liste over når vedkommende er ledige. Kriterier kan våre: Sted, Ansvarlig, Dato, Tid, Varighet, Ukedag og Må ha ledig rom. Søkemulighetene er med å øke servicegraden ovenfor kunder både det å finne registrerte timer, men også for raskt å kunne sette opp nye avtaler.

Teknisk plattform

Systemet er utviklet vha MS Visual Studio og MS SQL Server, og benytter seg av ODBC for kommunikasjon mellom klienten og databasen.
Alle brukerene defineres i MS SQL Server Management Studio.

Innkallingsbrev
På registrerte pasient-/kundeavtaler kan programmet automatisk sette oppog skrive ut et passende innkallingsbrev. Man definerer selv et sett med innkallingstyper og frasetekster som man ønsker å bruke. Dette gjør det både fleksibelt, raskt og enkelt å sette opp innkallingsbrev for en avtale.

Utrulling

Timeboken har funksjonalitet for å rulle ut sette opp tilgjengelighet og periodiske avtaler.

Flere personer På ulike steder
Timeboken kan administrere avtaler for flere personer/ansvarlige På et eller flere steder samtidig. Det er også muligheter for å sette opp rom og la timeboken administrere tilgjengeligheten og holde oversikten over om rom er ledig.

  Funksjoner
 • Søke etter ledig time
 • Søke opp eksisterende avtaler
 • Innebygget pasient/kunderegister
 • Kan administrer og vise oversikten for flere personer
 • Oversikt over flere steder med tilhørende rom
 • Definere egne timetyper med tilhørende fargekoder
 • Dagsoversikt
 • Månedsoversikt
 • årskalender
 • Legge inn fellesmeldinger for en dag
 • Viser om en ansvarlig er tilgjengelig
 • Viser om rom er ledig
 • Kan rulle ut tilgjengelighet/avtaler for en lengre periode
 • Kan definer egne innkallingstyper
 • Automatisk generering av innkallingsbrev
 • Utskrift av dags-/månedsoversikter
Benyttes som pasientsystem i dag av avdelinger ved:Ønsker du å vite mer om CSC Timebok
kontakt produktansvarlig Morten Brattberg:
E-post:
morten@csc.no
Telefon: 90 59 62 89


Cosmo Scientific Consultant AS
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Fax. 22 60 44 27
E-post: csc@csc.no